MENU
详情
高压互锁大电流连接解决方案
高压互锁大电流连接解决方案
发布时间:2019-01-08 浏览次数: 696
关键词

高压互锁大电流连接解决方案

解决方案简介:

      为车载电源与用电设备之间提供安全、可靠和高效的电流传输,推拉式连接,操作简单快捷。

用到的产品系列:

      QCLY1-3系列及线束。

高压互锁大电流连接解决方案

高压互锁大电流连接解决方案Copyright © 2013 深圳市通茂电子有限公司.All Rights Reserved 犀牛云提供企业云服务